Anthony Orega backstage in Paris on Hampton tour (cropped)